நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள மாதர் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்கள்
தொடர்பான விபரங்கள்

 இல சங்கத்தின் பெயர் முழுப்பெயா் முகவரி கிராம சேவையாளர் தொலைபேசி
இல
பிரிவு இல
 1 மணியந்தோட்டம் மா.கி.அ.ச  செ.சச்சிதானந்ததேவி

 இல.302,  9ம் குறுக்குத்தெரு, மணியந்தோட்டம்  அரியாலை தென்கிழக்கு   077 7536005
 2 உதயபுரம் மா.கி.அ.ச. அருள்ராஜ் மோி கமலா

 12ம் குறுக்குத்தெரு, உதயபுரம்  அரியாலை தென்கிழக்கு   0774315433
 3 அரியாலை கிழக்கு மா.கி.அ.ச. எஸ்.கலைமதி அரியாலை கிழக்கு, அரியாலை  அரியாலை  கிழக்கு   0777197824
 4 பூம்புகார் மா.கி.அ.ச. இ.மலர்விழி 106,பூம்புகாா், அரியாலை  அரியாலை கிழக்கு   0773593513
 5 அரியாலை கிழக்கு நாவலடி மா.கி.அ.ச. அ.சர்மிலா நாவலடி, அரியாலை   அரியாலை கிழக்கு   0772288266 
 6 அரியாலை வடமேற்கு மா.கி.அ.ச. யோ.யோகராணி கலைமகள் வீதி,அரியாலை  அரியாலை வடமேற்கு   0212227375
 7 அரியாலை மத்தி வடக்கு மா.கி.அ.ச புஸ்பலதா 22 இளையதம்பி வீதி அரியாலை  அரியாலை மத்தி வடக்கு   0772805860 
 8 அரியாலை மத்தி  மா.கி.அ.ச.  க.தனகுமாாி இலந்தைக்குளம் வீதி, அரியாலை  அரியாலை மத்தி   0777481469
 9 அரியாலை மத்தி தெற்கு மா.கி.அ.ச.  த.தேவகி ஆனந்தன்வடலி வீதி அரியாலை  அரியாலை மத்தி தெற்கு   0212211229
 10 முள்ளி மா.கி.அ.ச.  ஆh;.மோி குமுதினி  முள்ளிவீதி, அரியாலை  அரியாலை மத்தி தெற்கு   0779390289
 11 ஐயனார் கோவிலடி மா.கி.அ.ச.  எஸ்.கார்த்திகாயினி  ஐயனார்; கோவிலடி, நல்லூர்  ஐயனார் கோவிலடி   0775386271
 12 வண்ணார்பண்ணை வடக்கு மா.கி.அ.ச.  எஸ்.தீபா 79,பத்திரகாளிகோவிலடி, வண்ணார்ண்ணை வடக்கு வண்ணார்பண்ணை வடக்கு   0775722918
 13 வண்ணார்பண்ணை வடமேற்கு மா.கி.அ.ச. சு.பத்மலோஜினி  பொன்னையா லேன், ஆனைக்கோட்டை வண்ணார்பண்ணை வடமேற்கு   0770170562
 14 நீராவியடி மா.கி.அ.ச சிறீரங்கன் சந்திரா  67,இந்துக்கல்லூாி வீதி,நீராவியடி நீராவியடி   0212228692
 15 நல்லூர்  தெற்கு மா.கி.அ.ச. யூ.ஜெயலக்சுமி  684/6,பருத்தித்துறை வீதி,நல்லூர் நல்லூர் தெற்கு    0773604200
 16 நல்லூர் வடக்கு மா.கி.அ.ச. வி.;சிந்துஜா 141/6 கோவில் வீதி, நல்லூா் நல்லூர் வடக்கு   0776723605
 17 சங்கிலியன்தோப்பு மா.கி.அ.ச. வி.மதிவதனி  மூத்;த விநாயகர்; வீதி, நல்லூh; சங்கிலியன்தோப்பு   0775082899
 18 திருநெல்வேலி மத்தி வடக்கு மா.கி.அ.ச. எஸ்.ஜெகதீஸ்வாி  106,பால்பண்ணை வீதி,திருநெல்வேலி  திருநெல்வேலி மத்தி வடக்கு மா.கி.அ.ச.   0771280634
 19 திருநெல்வேலி பாரதிபுலம் மா.கி.அ.ச. எஸ்.கிாிஜா பாரதிபுலம், திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி மத்தி வடக்கு   இயங்கவில்லை
 20 கோண்டாவில் வடமேற்கு மா.கி.அ.ச. ஆh;.வனிதாமணி பாரதி வீதி, கோண்டாவில் கோண்டாவில் வடமேற்கு   0778761902
 21 கோண்டாவில் தென்மேற்கு மா.கி.அ.ச. பி.சுபிதா   கோண்டாவில் கோண்டாவில் தென்மேற்கு   0766013220
 22 கோண்டாவில் மத்தி கிழக்கு மா.கி.அ.ச. செ.சரண்ஜா   கோண்டாவில் மத்தி, தில்லையம்பதி கோண்டாவில் மத்தி கிழக்கு   0779323183
 23 கோண்டாவில் நாராயணா மா.கி.அ.ச. சுரேந்திரகுமாh; றஜனி அரசடிவீதி, கோண்டாவில்  கோண்டாவில் மத்தி கிழக்கு   0774429869
 24 கோண்டாவில் வட கிழக்கு மா.கி.அ.ச. ஜெ.செல்வராணி கோகுல வீதி,கோண்டாவில் கோண்டாவில் வட கிழக்கு   0212231312
 25 கொக்குவில் வட கிழக்கு மா.கி.அ.ச. நா. ரீட்டா கொக்குவில் வடகிழக்கு  கொக்குவில்; வட கிழக்கு   0778697518
 26 கொக்குவில் தென்கிழக்கு மா.கி.அ.ச. மகேஸ்வரன் சுந்தராம்பாள் சபாவதிலேன்,தலையாளி லேன்,கொக்குவில் கொக்குவில் தென்கிழக்கு   0212221680 
 27 கொக்குவில் மேற்கு மா.கி.அ.ச. த.சீத்தாலட்சுமி  வராகி அம்மன் கோவிலடி,கொக்குவில் மேற்கு  கொக்குவில்; மேற்கு   0779258315
 28 கொக்குவில் மத்தி மேற்;கு மா.கி.அ.ச. எஸ்.சுகந்தினி  பூநாறி லேன்,கொக்குவில் மத்தி மேற்கு  கொக்குவில் மத்தி மேற்கு   0750414849
 29 கொக்குவில் தென்மேற்கு மா.கி.அ.ச. ரா.லேந்தினி  கேணியடி,கொக்குவில் மேற்கு,கொக்குவில்  கொக்குவில் தென் மேற்கு    774186995

News & Events

03
Sep2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்       ...

03
Sep2019
திருக்குறள் பெருவிழா-2019

திருக்குறள் பெருவிழா-2019

​ திருக்குறள் பெருவிழா-2019   திருக்குறள் பெருவிழா 29.08.2019...

News & Events

03
Sep2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-சுற்றாடற் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்       ...

03
Sep2019
திருக்குறள் பெருவிழா-2019

திருக்குறள் பெருவிழா-2019

​ திருக்குறள் பெருவிழா-2019   திருக்குறள் பெருவிழா 29.08.2019...

28
Aug2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-தேசிய அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்-தேசிய அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

"நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்” தேசிய அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம்  “நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்”...

26
Aug2019
நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்

ஜனாதிபதியின் 'நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்' தேசிய வேலைத்திட்டம்    ஜனாதிபதியின்...

15
Jul2019
பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019

பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019

  பிரதேச பண்பாட்டுப் பெருவிழா-2019   வடக்கு மாகாண...

09
May2019

நல்லூர் பிரதேச செயலகத்தில் தேசிய துக்கதினம் அனுஷ்டிப்பு

  தேசிய துக்க தினம் அனுஷ்டிப்பு கடந்த 21...

15
Mar2019

Housing Beneficiaries List - 2019

  Housing Beneficiaries List - 2019  ...

14
Mar2019
பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சேவைகள்- தேசியவிழா

பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சேவைகள்- தேசியவிழா

   பதிவாளர் நாயகத் திணைக்கள சேவைகளைப் புத்தாக்கம் கொண்டதாக...

15
Feb2019
Awareness programme of fall armyworm

Awareness programme of fall armyworm

             ...

14
Feb2019

சின்மயா மிஷன் நடாத்திய அரச ஊழியர்களுக்கான மனவிருத்தி செயலமர்வு 13.02.2019

  அரச ஊழியர்களின் மன அழுத்தங்களிலிருந்து விடுபடல்  மற்றும்...

13
Feb2019

National Productivity Awards Results - 2016/2017

  The National Productivity Secretariat (NPS), Which...

Scroll To Top